โน๊ตขลุ่ย เพลง ท่าฉลอม

อ้างอิงเนื้อหาจากhttp://www.noomlamoon.com

โน๊ตขลุ่ย เพลง ขวัญเรียม


อ้างอิงเนื้อหาจากhttp://www.noomlamoon.com

โน๊ตขลุ่ย เพลง ค่าน้ำนม

อ้างอิงเนื้อหาจากhttp://www.noomlamoon.com

โน๊ตขลุ่ย เพลง เข็ดรักจากเจ้าพระยา

อ้างอิงเนื้อหาจากhttp://www.noomlamoon.com

โน๊ตขลุ่ย เพลง เดือนเพ็ญIntro: ดํรํฟํ (..ซํฟํ..ซํฟํ..ซํฟํ.....) ดํ ดํรํรํ (..มํรํ..มํรํ...มํรํ.......) รํ

ซลล (..ทล..ทล..ทล......) ฟ ฟซซ (..ลซ...ลซ..ลซ..........) ฟ ดรร (..มร..มร...มร...........) ร

ดรฟ...ดรฟ..ดรฟ..ดรฟ..(ร..ซฟซร..ซฟซร..รซฟ..ซฟซร..ซฟซร..ซฟซร........ซ) ร...(มร..มร...มร.........) ร
ลมเอย จงเป็น สื่อให้ .........
ซล ล ดํซ ฟ ซฟร 

ไม่นาน ลูกที่ จากมา จะไปซบหน้า ในอกแม่เอย.
ฟด รด รฟ ซ ล ดํ ซ ฟซ ฟรฟ

เดือนเพ็ญ แสงเย็น เห็นอร่าม นภาแจ่มนวลดูงาม เย็นยิ่งหนอยามเมื่อลมพัดมา
ซล ล ดํซ ฟ ซฟร ฟด รดร ฟ ซล ดํซ ล รํฟํดํ ล

แสงจันทร์นวลชวนใจข้า คิดถึงถิ่นที่จากมา คิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนา
ดํ ลซ ฟ ซฟร ฟด ลด รฟ ซล ดํซ ลซ ฟรฟ

กองไฟสุมควายตามคอก คงยังไม่มอดดับดอก จันทร์เอยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่า
ซล ล ดํซ ฟ ซฟร ฟด รด รฟ ซล ดํซ ล รํฟํดํ ล

โหมไฟให้แรงเข้า พัดไล่ความเยือกเย็นหนาว ให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบาย
ดํ ลซ ฟ ซฟร ฟด ลด รฟ ซล ดํซ ลซ ฟรฟ

(ท่อนฮุก)
ดรฟ.... ลซ...ลฟซล
ดํรํ... ฟํรํ... ฟํดํ... รํดํล
ดํฟซล...ซลดํซ...ดํฟซล
ดํรํ...ฟํรํ... ลดํซ...ฟร...ดรฟ


เรไรร้องฟังดังว่า เสียงเจ้าที่เฝ้าคอยหา ลมเอ๋ยช่วยมากระซิบข้างกาย
ซล ล ดํซ ฟ ซฟร ฟด รด รฟ ซล ดํซ ล รํฟํดํ ล

ข้ายังคอยอยู่มิหน่าย มิเลือนเคลื่อนคลาย คิดถึงมิวายที่เราจากมา
ดํ ลซ ฟ ซฟร ฟด ลด รฟ ซล ดํซ ลซ ฟรฟ

ลมเอยจงเป็นสื่อให้ น้ำรักจากห้วงดวงใจ ของข้านี้ไปบอกเขานะนา
ซล ล ดํซ ฟ ซฟร ฟด รด รฟ ซล ดํซ ล รํฟํดํ ล

ให้ คนไทย รู้ว่า ไม่นานลูกที่จากมา จะไปซบหน้าในอก แม่เอย.
ดํ ลซ ฟ ซฟร ฟด ลด รฟ ซล ดํซ ลซ ฟรฟ

ให้คนไทยรู้ว่า ไม่นานลูกที่จากมา จะไปซบหน้าในอกแม่เอย.
ดํ ลซ ฟ ซฟร ฟด ลด รฟ ซล ดํซ ลซ ฟรฟ

อ้างอิงเนื้อหาจาก: http://www.noomlamoon.com/

บทความที่ได้รับความนิยม